kategoria-1

Kategoria-1

 • Saavutettava viestintä

  Saavutettava viestintä

  Perheentalon viestinnässä saavutettavuus tarkoittaa mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä keinoja viestiä toiminnasta lapsille ja perheille. Viestinnässä tulee huomioida toimintaan osallistuvien perheiden tarpeet ja toiveet viestinnälle. Lapsille toimintaa järjestettäessä myös heidät viestinnän kohderyhmänä on hyvä huomioida. Saavutettavan viestinnän avulla perheet löytävät tiedon helposti ja tulevat kuulluksi ja kohdatuksi toiminnassa.

  Perheentalon viestinnässä käytettään paljon erilaisia kuvia, symboleja ja tukiviittomia. Näiden avulla esimerkiksi selkeästä tekstistä saadaan ymmärrettävämpää ja visuaalisempaa. 

  Voit katsota alta tukiviittomilla viitotun Perheentalon esittelyvideon, tutustua kuvalliseen tiedotteeseen Perheentalon toiminnasta sekä hankkeessa suunniteltuihin kommunikaatiokuviin. Perheentalon esittelyvideo on laadittu yhteistyössä Humanistisen Ammattikorkeakoulun kanssa. Kuvien lähteenä on käytetty Papunetin kuvapankkia ja ne on suunniteltu yhteistyössä Oddy Inc. Oy:n kanssa. Hampaiden hoito aiheiset kuvat on suunnitellut osana opinnäytetyötään Linnea Komulainen ja Niina Vartiainen.

   

  Esittelyvideo Tiedote Lataa kuvat

 • Työkaluja saavutettavuuden kehittämiseen

  Työkaluja saavutettavuuden kehittämiseen

  Saavutettavuuden ja esteettömyyden huomiointi toiminnassa hyödyttää meitä kaikkia. Toiminnassa tulee huomioida niin fyysisen ympäristön esteettömyys, kuin sosiaalinen ja viestinnän saavutettavuus. Perheentalon toiminnassa saavutettavuus ja esteettömyys tarkoittaa sitä, että toimintaan on helppo osallistua ja perheiden osallisuus toiminnassa toteutuu. Joillekin perheille toimintaan osallistuminen ei ole mahdollista ilman saavutettavuuden eteen tehtävää työtä. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet ovat parhaita henkilöitä arvioimaan toiminnan saavutettavuutta. Lasten ja perheiden tarpeet ja toiveet toiminnalle ovat kehittämistyön lähtökohta.

  Voit tutustua alta:

  Saavutettavuusoppaaseen; Saavutettavuusoppaan tarkoituksena on auttaa kohtaamispaikkoja kehittämään tilojaan ja toimintaansa kaikille perheille soveltuviksi. Opasta voi hyödyntää erilaisessa toiminnassa, erilaisten ihmisten parissa. Oppaassa on kerrottu mitä saavutettavuus ja esteettömyys tarkoittaa. Opasta voi käyttää saavutettavuuden arviointiin tai tarkistuslistan tapaan toimintaa kehitettäessä. Opas on laadittu yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n yhteisen Valpas-hankkeen kanssa.

  Saavutettavan perhetapahtuman- muistilistaan; Saavutettavan perhetapahtuman muistilistaan on kerätty tapahtuman järjestäjille muistettavia asioita. Muistilista täydentää Saavutettavuusopasta. Muistilistan ovat laatineet Savonia Ammattikorkeakoulun opiskelijat Jonna Mark ja Tiina Nyyssönen.

   

    Saavutettavuusopas Muistilista


Takaisin edelliselle sivulle

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×