kategoria-2

Kategoria-2

 • Perheentalon viikko-ohjelma

  Perheentalon viikko-ohjelma

  Kuopion Perheentalon viikko-ohjelmassa huomioidaan monipuolisesti erilaiset perheet ja heidän tarpeet. Viikoittaisessa ohjelmassa on avointa leikkitoimintaa, ohjattuja tuokioita, ilta-aukioloa ja erilaisten teemojen ympärille rakennettua ohjelmaa. Toiminnassa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet mm. ohjatujen tuokioiden teemat ovat heidän tarpeistaan nousseita, toiminnassa käytetään kuvia ja tukiviittomia ja liikunnallisessa toiminnassa huomioidaan esteettömyys. Perheentalon toiminnassa on onnistuttu huomioimaan erilaisten perheiden tarpeet, mutta silti suuntaamaan toiminta kaikille perheille.

  Viikko-ohjelma laaditaan viikoittain selkeälle pohjalle, jossa eri viikonpäivillä on omat värit ja toiminnasta kerrotaan sekä tekstillä, että kuvilla. Voit tulostaa valmiin viikko-ohjelmapohjan Tuokio-oppaasta. Oppaassa on myös ohjeita viikoittaisten tuokioiden järjestämiseen. Liikuntaoppaasta löydät esteettömiä liikuntatuokio ideoita ja valmiit ohjeet niiden toteuttamiseen. Liikuntaoppaan ovat toteuttaneet opinnäytetyönä yhteisöpedagogi-opiskelijat. Sadut -videolle Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat opinnäytetyönään kaksi lasten satutuokiota tukiviitottuna. Videota voi hyödyntää sellaisenaan satutuokioilla.

   

   

  Sadut-video Liikuntaopas Tuokio-opas

 • Lasten tunnetaitojen harjoittelu

  Lasten tunnetaitojen harjoittelu

  ”Rossi hymyä Viimalle näyttää, hän on oppinut miten sitä käyttää.
  Viima hymystä ilahtuu, kohta nauraa kumpikin suu.
  Yhdessä kaverukset päättävät jatkaa, hyvin alkanutta iloista matkaa.”

  Tunteet ohjaavat kaikkea tekemistämme ja ovat mukana jokapäiväisessä elämässämme. Leikin ja yhdessä toimimisen kautta lasten kanssa voi harjoitella jo pienenä tunteiden nimeämistä, tunnistamista, ilmaisua & säätelyä. Lapsi oppii tunnetaitoja havainnoimalla toisia lapsia ja aikuisia, mallioppimalla sekä aikuisten sanoittamisen kautta. Ideoita lasten tunnetaitojen harjoittamiseen löytyy Viitottu rakkaus-sivustolta.

  Tunnetaitojen harjoittelulla on vaikutus vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Mitä paremmin olemme tietoisia jo lapsena omista tunteista, mistä ne syntyvät yms. sitä sujuvammin toimimme toisten ihmisten kanssa arjen kohtaamisissa. Omien tunteiden tarkastelu, tiedostaminen ja tunnistaminen on hyödyllistä myös vanhemmille. Voit lukea lisää Hyvinvoiva perhe-sivustolta, ja tehdä esimerkiksi tunteiden tiedostamiseen liittyvän harjoituksen

  Tutustu Rossi ja Viima- tunnetaito-oppaaseen alta. Oppaasta löytyy luovia ja toiminnallisia menetelmiä alle kouluikäisten lasten tunnetaitojen harjoittelemiseen. Menetelmät ovat helppoja soveltaa eri ikäisten lasten kanssa ja niihin on selkeät visuaaliset ohjeet. Opasta voivat hyödyntää niin vanhemmat kuin ammattilaisetkin.

   Tunnekuvat Tunnetaito-opas

 • Lasten terveysohjaus

  Lasten terveysohjaus

  Kuopion Perheentalolla toteutetaan säännöllisesti Nalle Neuvola toimintaa. Toiminta on lasten ja perheiden matalankynnyksen terveysohjausta. Lapset saavat hauskan leikkituokion kautta tietoa ja toimintamalleja terveellisistä elämäntavoista ja terveysneuvontaa. Toiminnan kautta myös vanhemmat saavat tietoa kotiin vietäväksi ja hyödynnettäväksi.

  Terveysohjaus on osa terveyskasvatusta. Terveyskasvatuksen kautta pyritään vaikuttamaan lasten ja perheiden terveyteen ja hyvinvointiin. Perheentalolla toteutettava Nalle Neuvola sisältää ohjausta erilaisten leikkien, yhteisen toiminnan ja selkeän viestinnän kautta.

  Voit tutustua alta Perheentalon Nalle Neuvolan oppaaseen ja vuosikelloon.  Oppaasta saat valmiit ohjeet Nalle Neuvolan toteuttamiseen koko vuoden ajalle. Vuosikello on juliste Neuvolan sisällöstä. Lasten Suunhoidon oppaasta löytyy selkeät kuvalliset ohjeet suunhoitoon alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.

   Vuosikello Nalleneuvola-opas Suunhoidon opas


Takaisin edelliselle sivulle

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×