kategoria-3

Kategoria-3

 • Perheiden osallisuus

  Perheiden osallisuus

  Perheentalon toiminnan perusajatus on, että kaikille perheille annetaan mahdollisuus osallistua omalla tavallaan toimintaan. Lapsilla ja perheillä on mahdollisuus osallistua päivän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin monipuolisilla tavoilla, jokaisella vierailukerralla.

  Lapsen osallisuuden tukeminen lähtee aikuisen asenteista lasta ja osallisuutta kohtaan. Perheentalon työntekijät näkevät lapset aktiivisina toimijoina, joilla on paljon annettavaa yhteiseen toiminnan suunnitteluun. Lapsen tarpeita, toiveita ja ajatuksia pidetään tärkeänä. Työntekijöillä on aito halu kuunnella lasta ja ottaa lasten mielipiteet huomioon.

  Lasten osallisuuden periaatteet Perheentalossa:
  - osallisuus ja osallistuminen Perheentalon toimintaan on vapaaehtoista – lapsella on oikeus kieltäytyä
  - osallisuutta voidaan harjoitella turvallisessa ympäristössä Perheentalolla, esimerkiksi antamalla palautetta toiminnasta tunnepalloilla
  - lapsille annetaan tietoa toiminnasta heidän ymmärtämällään tavalla
  - lapsia kuunnellaan aidosti ja heidän näkemykset otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa

  Voit lukea alta lisää lapsen osallisuudesta ja tutustua Perheentalon toiminnassa käytettyihin lapsen osallisuuden työkaluihin,  ottaa käyttöön muutamia valmiita kuvallisia materiaaleja ja katsoa videon osallisuusseinästä.

  Osallisuusseinä Kuvamateriaali Työkalut

 • Perheraati

  Perheraati

  Perheentalon perheraadissa sovelletaan Bikva- asiakaslähtöistä arviointi- ja kehittämismenetelmää. Menetelmä on lähtöisin Tanskasta ja siinä keskiössä ovat asiakkaiden omat näkemykset ja kokemukset palvelujen ja toiminnan laadusta. Palautteet johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin ja vaikuttavat näin työmallien ja työskentelytapojen kehittämiseen. Tutustu tarkemmin menetelmään.

  Perheentalon perheraadissa on sama idea eli perheraadin tuottamia kokemuksia ja arviointitietoa hyödynnetään suoraan toiminnan kehittämisessä. Perheraati kutsutaan koolle 1-2 kertaa vuodessa. Perheraatiin osallistuminen on vapaaehtoista ja mukana voi olla aiemmin osallistuneita tai kokonaan uusia perheitä. Perheentalon perheraadin nimi on Mauri Mäyräkoiran perheraati ja perheraadin ohjeisiin voit tutustua alta. Löydät myös perheraadin valmiin kutsupohjan sekä Mauri Mäyräkoiran sanomat, johon kootaan vuosittain perheraadin tulokset.

   Kutsu Perheraadin ohje Mauri Myäyräkoira


Takaisin edelliselle sivulle

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×