Perheiden osallisuus
Kehittämistoiminta

‹ Takaisin edelliselle sivulle

 • Perheiden osallisuus

  Perheiden osallisuus

  Perheentalon toiminnan perusajatus on, että kaikille perheille annetaan mahdollisuus osallistua omalla tavallaan toimintaan. Lapsilla ja perheillä on mahdollisuus osallistua päivän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin monipuolisilla tavoilla, jokaisella vierailukerralla.

  Lapsen osallisuuden tukeminen lähtee aikuisen asenteista lasta ja osallisuutta kohtaan. Per-heentalon työntekijät näkevät lapset aktiivisina toimijoina, joilla on paljon annettavaa yhteiseen toiminnan suunnitteluun. Lapsen tarpeita, toiveita ja ajatuksia pidetään tärkeänä. Työntekijöillä on aito halu kuunnella lasta ja ottaa lasten mielipiteet huomioon.

  Lasten osallisuuden periaatteet Perheentalossa:
  - osallisuus ja osallistuminen Perheentalon toimintaan on vapaaehtoista – lapselle on oikeus kieltäytyä
  - osallisuutta voidaan harjoitella turvallisessa ympäristössä Perheentalolla, esimerkiksi antamalla palautetta toiminnasta tunnepalloilla
  - lapsille annetaan tietoa toiminnasta heidän ymmärtämällään tavalla
  - lapsia kuunnellaan aidosti ja heidän näkemykset otetaan huomioon toiminnan suun-nittelussa

  Voit tutustua alta Perheentalon toiminnassa käytettyihin lapsen osallisuuden työkaluihin ja katsoa videon osallisuusseinästä.

  Osallisuusseinä Hakulomake Työkalut

 • Perheraati

  Perheraati

  Perheentalon perheraadissa sovelletaan Bikva- asiakaslähtöistä arviointi- ja kehittämismenetelmää. Menetelmä on lähtöisin Tanskasta ja siinä keskiössä ovat asiakkaiden omat näkemykset ja kokemukset palvelujen ja toiminnan laadusta. Palautteet johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin ja vaikuttavat näin työmallien ja työskentelytapojen kehittämiseen.

  Perheentalon perheraadissa on sama idea eli perheraadin tuottamia kokemuksia ja arviointitietoa hyödynnetään suoraan toiminnan kehittämisessä. Perheraati kutsutaan koolle 1-2 kertaa vuodessa. Perheraatiin osallistuminen on vapaaehtoista ja mukana voi olla aiemmin osallistuneita tai uusia perheitä. Perheentalon perheraadin nimi on Mauri Mäyräkoiran perheraati ja toimintaideasta voit lukea lisää alta. Löydät myös perheraadin kutsupohjan sekä Mauri Mäyräkoiran sanomat, johon kootaan vuosittain perheraadin tulokset.

   Kutsu Perheraadin ohje Mauri Myäyräkoira

Kategoriat:

 • Saavutettavuus

  Saavutettavuus

  Kuinka toiminta rakennetaan vastaamaan perheiden erityisiä tarpeita vastaavaksi?

  Lue lisää...

 • Toimintaa lapsille ja perheille

  Toimintaa lapsille ja perheille

  Millaisia toimintatuokioita perheille voidaan järjestää?

  Lue lisää...

 • Perheiden osallisuus

  Perheiden osallisuus

  Kuinka perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa huomioidaan?

  Lue lisää...

 • Rauhallinen huone

  Rauhallinen huone

  Mitä rauhallinen huone tarkoittaa ja kuinka pääsee alkuun sen rakentamisessa?

  Lue lisää...

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×