Toimintaa lapsille ja perheille
Kehittämistoiminta

‹ Takaisin edelliselle sivulle

 • Perheentalon viikko-ohjelma

  Perheentalon viikko-ohjelma

  Kuopion Perheentalon viikko-ohjelmassa huomioidaan monipuolisesti erilaiset perheet ja heidän tarpeet. Viikoittaisessa ohjelmassa on avointa leikkitoimintaa, ohjattuja tuokioita, ilta-aukioloa ja erilaisten teemojen ympärille rakennettua ohjelmaa. Toiminnassa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet mm. ohjatujen tuokioiden teemat ovat heidän tarpeistaan nousseita, toiminnassa käytetään kuvia ja tukiviittomia ja liikunnallisessa toiminnassa huomioidaan esteettömyys. Perheentalon toiminnassa on onnistuttu huomioimaan erilaisten perheiden tarpeet, mutta silti suuntaamaan toiminta kaikille perheille.

  Viikko-ohjelma laaditaan viikoittain selkeälle pohjalle, jossa eri viikonpäivillä on omat värit ja toiminnasta kerrotaan sekä tekstillä, että kuvilla. Voit tulostaa valmiin viikko-ohjelmapohjan Tuokio-oppaasta. Oppaassa on myös ohjeita viikoittaisten tuokioiden järjestämiseen. Liikuntaoppaasta löydät esteettömiä liikuntatuokio ideoita ja valmiit ohjeet niiden toteuttamiseen. Sadut -videolle Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat opinnäytetyönään kaksi lasten satutuokiota tukiviitottuna. Videota voi hyödyntää sellaisenaan satutuokioilla.

  Sadut-video Liikuntaopas Tuokio-opas

  Lue lisää...

 • Lasten tunnetaitojen harjoittelu

  Lasten tunnetaitojen harjoittelu

  ”Rossi hymyä Viimalle näyttää, hän on oppinut miten sitä käyttää.
  Viima hymystä ilahtuu, kohta nauraa kumpikin suu.
  Yhdessä kaverukset päättävät jatkaa, hyvin alkanutta iloista matkaa.”

  Tunteet ohjaavat kaikkea tekemistämme ja ovat mukana jokapäiväisessä elämässämme. Leikin ja yhdessä toimimisen kautta lasten kanssa voi harjoitella jo pienenä tunteiden nimeämistä, tunnistamista, ilmaisua & säätelyä. Lapsi oppii tunnetaitoja havainnoimalla toisia lapsia ja aikuisia, mallioppimalla sekä aikuisten sanoittamisen kautta.

  Tunnetaitojen harjoittelulla on vaikutus vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Mitä paremmin olemme tietoisia jo lapsena omista tunteista, mistä ne syntyvät yms. sitä sujuvammin toimimme toisten ihmisten kanssa arjen kohtaamisissa. Omien tunteiden tarkastelu, tiedostaminen ja tunnistaminen on hyödyllistä myös vanhemmille. Voit lukea lisää Hyvinvoiva perhe-sivustolta, ja tehdä esimerkiksi tunteiden tiedotamiseen liittyvän harjoituksen

  Tutustu Rossi ja Viima- tunnetaito-oppaaseen alta. Oppaasta löytyy luovia ja toiminnallisia menetelmiä alle kouluikäisten lasten tunnetaitojen harjoittelemiseen. Menetelmät ovat helppoja soveltaa eri ikäisten lasten kanssa ja niihin on selkeät visuaaliset ohjeet. Opasta voivat hyödyntää niin vanhemmat kuin ammattilaisetkin.

  Tunnekuvat Tunnetaito-opas

 • Lasten terveysohjaus

  Lasten terveysohjaus

  Kuopion Perheentalolla toteutetaan osana Nalle Neuvola toimintaa lasten ja perheiden matalankynnyksen terveysohjausta. Lapset saavat hauskan leikkituokion kautta tietoa ja toimintamalleja terveellisistä elämäntavoista. Myös vanhemmat saavat tietoa kotiin vietäväksi.

  Terveysohjaus on osa terveyskasvatusta. Perheentalon toiminnan kautta pyritään leikkien, yhteisen toiminna ja selkeän viestinnän kautta vaikuttamaan lasten ja perheiden terveyteen ja hyvinvointiin.

  Voit tutustua Perheentalon Nalle Neuvolan vuosikelloon sekä Suunhoidon oppaaseen, mikä sisältää alle kouluikäisille lapsille suunnattua kuvallista materiaalia suunhoitoon.

  Video Nalle Neuvola Suunhoidon opas

 • pohja uusia artikkeleita varten

  Toisen artikkelin otsikko on tässä, kuten näet

  Tähän tulee artikkelin sisältöteksti, lorem ipsum dolor sit amet, voit korostaa tärkeitä asioita lihavoimalla tekstiä. Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

  Lisää tietoja linkeistä:

  Video Hakulomake Lataa esite

Kategoriat:

 • Saavutettavuus

  Saavutettavuus

  Kuinka toiminta rakennetaan vastaamaan perheiden erityisiä tarpeita vastaavaksi?

  Lue lisää...

 • Toimintaa lapsille ja perheille

  Toimintaa lapsille ja perheille

  Millaisia toimintatuokioita perheille voidaan järjestää?

  Lue lisää...

 • Perheiden osallisuus

  Perheiden osallisuus

  Kuinka perheiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa huomioidaan?

  Lue lisää...

 • Rauhallinen huone

  Rauhallinen huone

  Mitä rauhallinen huone tarkoittaa ja kuinka pääsee alkuun sen rakentamisessa?

  Lue lisää...

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×