Lastu
Kehittämistoiminta
lastu

Lastu

Lastu –

Vammaisten lasten perheiden tukimallit -projekti (2016-2018)  

(kuva: Anni Jääskeläinen)

Mitä projektissa tehdään?

  • toteutetaan erilaista ohjattua ja avointa toimintaa ( esim. musapiirit ja tukiviitotut satutuokiot), jossa erityistä tukea tarvitsevien lasten perheillä on mahdollisuus mukavaan yhdessä oloon ja vertaistukeen toisten perheiden kanssa
  • kootaan yhteen Perheentalolle perheitä ja heidän ympärillään olevia tahoja; ammattilaiset, järjestöt ja muut toimijat. Projektin toiminta toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä!
  • välitetään tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille, opiskelijoille, järjestöjen edustajille ja ammattilaisille vammaisten lasten osallisuudesta ja sen tukemisesta sekä muista ajankohtaisista teemoista
  • välitetään tietoa projektin ja Kuopion Perheentalon toiminnasta mahdollisimman esteettömästi, hyödyntäen erilaisia tiedonvälityskanavia ja viestintäkeinoja
  • ollaan mukana järjestämässä tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tukevat erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden hyvinvointia ja tuovat iloa arkeen!
  • huolehditaan Kuopion Perheentalon saavutettavuudesta esimerkiksi muokkaamalla ympäristöä esteettömäksi ja selkeäksi kaikille perheille

Projektin toimintaa toteutetaan yhteistyössä; Iisalmen Perheentalo -yhteistyö ((Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry ja Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry), MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL:n Järvi-Suomen piiri, Setlementti Puijola ry, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Kuopion kaupunki (hyvinvointiryhmä, lapsiperhepalvelut, vammaispalvelut, maahanmuuttajapalvelut), Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Invalidiliitto ry. / Invalidiliiton Itä-Suomen järjestötyö, Tukipilari kansalaistoiminnan keskus / Kuopion invalidit ry., Kuopion Hoiva Ry, Kehitysvammaisten Tukiyhdistys, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Leijonaemot ry, Eijsveikeet ry/ Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjoyhdistys, Savon YTRY-työryhmä/ Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva ryhmä, TATU ry, tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys, SOS Lapsikylä, Vaalijalan kuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu

Projektin suunnitelmat, raportit ja esitteet

Projektin toimintaa

Projektiin ja Perheentaloon liittyvää materiaalia ja tuotoksia

Hankekokonaisuudessa valmistuneet opinnäytetyöt


Tutustu Kuopion Perheentaloon

Rekisteriselosteet

Lastu-hankkeessa kerätään toiminnan edellyttämiä rekistereitä sähköpostiosoitteista, ilmoittautumis- ja osallistumislistoista. Rekisterit sisältävät henkilötietoja. Sähköpostiosoitteita käytetään toiminnan tiedottamisen tukena. Jos haluat, että sinun osoitteesi poistetaan listalta, ole yhteydessä Maarit Mykkäseen, maarit.mykkanen@savas.fi

Rekisteriselosteet löytyvät alta:

Lastu-hankkeen toimintaan osallistuneet perheet

Lastu-hankkeen yhteistyöverkostot

Takaisin edelliselle sivulle

Kuvia projektista

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×