Lastu
Kehittämistoiminta
lastu

Lastu

Lastu –

Vammaisten lasten perheiden tukimallit -projekti (2016-2018)  

(kuva: Anni Jääskeläinen)

Mitä projektissa tehdään?

  • toteutetaan erilaista ohjattua ja avointa toimintaa ( esim. musapiirit ja tukiviitotut satutuokiot), jossa erityistä tukea tarvitsevien lasten perheillä on mahdollisuus mukavaan yhdessä oloon ja vertaistukeen toisten perheiden kanssa
  • kootaan yhteen Perheentalolle perheitä ja heidän ympärillään olevia tahoja; ammattilaiset, järjestöt ja muut toimijat. Projektin toiminta toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä!
  • välitetään tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille, opiskelijoille, järjestöjen edustajille ja ammattilaisille vammaisten lasten osallisuudesta ja sen tukemisesta sekä muista ajankohtaisista teemoista
  • välitetään tietoa projektin ja Kuopion Perheentalon toiminnasta mahdollisimman esteettömästi, hyödyntäen erilaisia tiedonvälityskanavia ja viestintäkeinoja
  • ollaan mukana järjestämässä tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tukevat erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden hyvinvointia ja tuovat iloa arkeen!
  • huolehditaan Kuopion Perheentalon saavutettavuudesta esimerkiksi muokkaamalla ympäristöä esteettömäksi ja selkeäksi kaikille perheille

Projektin toimintaa toteutetaan yhteistyössä; Iisalmen Perheentalo -yhteistyö ((Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry ja Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry), MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL:n Järvi-Suomen piiri, Setlementti Puijola ry, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Kuopion kaupunki (hyvinvointiryhmä, lapsiperhepalvelut, vammaispalvelut, maahanmuuttajapalvelut), Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Invalidiliitto ry. / Invalidiliiton Itä-Suomen järjestötyö, Tukipilari kansalaistoiminnan keskus / Kuopion invalidit ry., Kuopion Hoiva Ry, Kehitysvammaisten Tukiyhdistys, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Leijonaemot ry, Eijsveikeet ry/ Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjoyhdistys, Savon YTRY-työryhmä/ Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva ryhmä, TATU ry, tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys, SOS Lapsikylä, Vaalijalan kuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu

Projektin suunnitelmat, raportit ja esitteet

Projektin toimintaa

Projektiin ja Perheentaloon liittyvää materiaalia ja tuotoksia

Hankekokonaisuudessa valmistuneet opinnäytetyöt

Vapaaehtoistyöhön Lastu-projektiin

Jos sinua kiinnostaa vapaaehtoistyö erityislapsiperheiden parissa niin, ota yhteys maarit.mykkanen@savas fi tai liisa.torn@pelastakaalapset.fi. Vapaaehtoiset vakuutetaan Kuopion Perheentalon kautta ja jokaisen kanssa tavataan ja jutellaan millaista vapaaehtoistyötä juuri SINÄ haluat tehdä perheiden kanssa.

Vapaaehtoistyöhön tarvitaan monenlaisia ihmisiä. Lastu- projektiin toivotaan erityislasten kohtaamisesta kokemusta omaavia, tukiviittoma-taitoisia iloisia vapaaehtoisia. Jos sinua kiinnostaa saada kokemusta erityislasten kanssa työskentelystä niin voit myös tulla harjoittelemaan sitä projektin toimintaan!

Vapaaehtoisten tehtäviä: perheiden ohjattujen ryhmien vetäminen yhdessä projektin kanssa, lasten ohjaus viittomilla, erilaiset tehtävät lapsiperheiden tapahtumissa, toiminnan ja ympäristön valokuvaaminen, kuvakommunikaatiomateriaalin valmistaminen yms.

Tällä hetkellä vapaaehtoisia tarvitaan.


Tutustu Kuopion Perheentaloon

Takaisin edelliselle sivulle

Kuvia projektista

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×