Säätiö

Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ohjaavat toimintaamme. Tuemme asiakkaita täysivaltaiseen ja arvokkaaseen elämään. Korostamme ihmisen omien voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntämistä ja vastuuta omasta elämästään.

SAVON VAMMAISASUNTOSÄÄTIÖ (SAVAS) perustettiin vuonna 1989.
Säätiön tehtävänä on edistää tukea tarvitsevien ihmisten, ensisijaisesti kehitysvammaisten henkilöiden asumis- ja päivätoimintaolojen kehittymistä Savossa. SAVAS rakennuttaa tai hankkii käyttöönsä asuntoja ja muita toimintatiloja, tuottaa asumista ja henkilöiden muuta selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja sekä harjoittaa palvelutoimintaansa tukevaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Savon Vammaisasuntosäätiön arvot ovat: Ihminen edellä - Uudistuminen - Avoimuus
SAVAS kehittää palveluja asiakkaan tarpeet ja mahdollisuudet edellä.

Palveluasuminen ja päivätoiminta muodostavat säätiön palvelutoiminnan keskeisen sisällön.
Savaksella on 18 palvelukotiyksikköä (näistä 15 palvelukotia tarjoaa ympärivuorokautisesti valvottua palveluasumista) ja kuusi toimintakeskusta sekä noin 100 tukiasuntoa Savon alueella.

Säätiön yhteistyöverkosto ympäröivään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostoon on laaja.
SAVAS osallistuu aktiivisesti kehitysvammahuollon rakennemuutosta ja palvelujen hankintakäytäntöjä koskevaan valtakunnalliseen ja alueelliseen keskusteluun kehitysvammaisten henkilöiden laadukkaan asumisen edistämiseksi.

-

Savon Vammaisasuntosäätiön strategiatyö käynnistyi tammikuussa 2018
ja jatkuu koko tämän vuoden. Strategiatyötä johtaa säätiön toimitusjohtaja Tomi Kaasinen. Säätiön hallitus, johto, työntekijät, asiakkaat, asiakkaiden läheiset ja Savaksen sidosryhmät pääsevät osallistumaan uuden strategian laadintaan ja sen tulevaan sisältöön. Uusi SAVAS-strategia julkaistaan loppuvuonna 2018.

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×