RAI-arvioinnilla tarpeita ja laatua näkyväksi - Savas

RAI-arvioinnilla tarpeita ja laatua näkyväksi

05.05.2022

RAI-Sari-ja-Sylvi

RAI-arvioinnit ovat väline keskustelussa asiakkaan, läheisen ja palveluntilaajan kanssa, kun arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarvetta

Otimme Savaksella vuonna 2020 käyttöön kansainvälisen
RAI-ID -palveluntarpeen arvioinnit kehitysvammaisilla asiakkailla palvelukodeissa sekä RAI-CMH mielenterveysasiakkailla Tapionkodissa.
RAI-arvioinnit ovat tuttuja erityisesti vanhuspalveluissa, jossa se on säädetty lakisääteiseksi arviointivälineeksi viimeistään ensi vuonna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt RAI-arviointia myös kehitysvammaisille asiakkaille ja mielenterveyskuntoutujille.
RAI-arvioinnit ovat väline keskustelussa asiakkaan, läheisen ja palveluntilaajan kanssa, kun arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarvetta. Sen avulla on mahdollista tehdä näkyväksi asiakkaan tarpeita ja tavoitteita.

RAI-arvioinnissa kerätään tietoa esimerkiksi arkisuoriutumisesta, kognitiivisesta toimintakyvystä, psyykkisistä oireista, sosiaalisesta osallisuudesta ja kuntoutumisen voimavaroista sekä asiakkaan lähipiiriltä saamasta tuesta. Arviointi toteutetaan asiakkaan ja/tai läheisen kanssa yhteistyössä. Se tuottaa yhteismitallista tietoa asiakastyön kaikille tasoille ja tekee työn laadun sekä vaikuttavuuden näkyviksi.
RAI-järjestelmän tuottaman tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti.

Savas koulutti kaikki asiakastyötä tekevät ohjaajat RAI-arviointeihin. Ensimmäiset arvioinnit tehtiin kaikille palvelukotien asukkaille kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Arvioinnit toteutetaan säännönmukaisesti puolivuosittain.
RAI-arviointeja tehtiin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 265 Savaksen asiakkaalle. 72 % asiakkaista on itse osallistunut arviointien tekemiseen, mikä on 10 % parempi tulos kuin kansallisessa vertailuaineistossa. Läheisistä 17 % osallistui arviointeihin, mihin on alentavasti vaikuttanut korona-aika, mutta on sekin selvästi parempi kansalliseen aineistoon verrattuna.

Useissa arvioinnin laatumittareissa olemme Savaksessa koko Suomen mittakaavassa erittäin vahvoilla. Savaksen tuloksissa koko Suomen vastaaviin tuloksiin käytämme rajoitustoimenpiteitä ja rauhoittavia/ unilääkkeitä vähemmän, puhetta korvaavia menetelmiä enemmän, kiusattuja asiakkaita on vähemmän, masentuneisuutta/alavireisyyttä on vähemmän ja asiakkaiden lääkitystietoja puuttuu vähemmän. Huomattavaa on se, että useimmissa osallisuusmittareissa tuloksemme ovat selkeästi paremmat ja kuntoutususko on vahvempi.

Luit juuri lyhennelmän Savas Vuosikirjan 2022 jutusta, jonka on kirjoittanut Savas-Säätiön palvelujohtaja Sari Kokkonen.
Lue koko juttu Savas Vuosikirjasta.

Lataa Savas Vuosikirja tästä:

savas_vuosikirja_2022_web (pdf)
Usein kysyttyä -sivulle ›