Yksikön johtaja, Oksakujan palvelukoti - Savas

Yksikön johtaja, Oksakujan palvelukoti

Yksikön johtaja, Oksakujan palvelukoti, Mikkeli

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, aloitus sopimuksen mukaan.

Oksakujan palvelukoti tarjoaa asumispalveluita kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtävän organisaatiossamme. Yksikön johtaja vastaa toimintayksikön nimettynä vastuuhenkilönä oman toimintayksikkönsä toiminnasta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tehtäviin kuuluvat palvelukodin toiminnan ja asiakastyön yleinen suunnittelu, kehittäminen, koordinointi ja toteutuksesta vastaaminen, palvelukodin henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät sekä yksikön sidosryhmäyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen. Työ sisältää myös asiakastyötä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

  • kykyä sitoutua asiakkaan omista tarpeista ja voimavaroista lähtevään jahänen täysivaltaisuuttaan kunnioittavaan toiminnan rakentamiseen
  • hyviä johtamis- ja tiimityötaitoja sekä vankkaa kehitysvamma-alan ja autismityönosaamista
  • kykyä itsenäiseen, vastuulliseen ja ennakkoluulottomaan työskentelyyn
  • kuntoutuksellista ja kehittävää työotetta ja hyvää paineensietokykyä
  • vähintään korkeakoulutasoista (amk tai opistoasteinen) sosiaali- tai terveysalankoulutusta (sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen kelpoisuus) sekä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa, myös covid-19 -rokotusten antamaa suojaa.

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi 23.1.2022 mennessä sähköpostitse:
sari.kokkonen@savas.fi.
Haastattelut pidetään viikolla 5 ja niihin kutsutaan edeltävällä viikolla.

Tiedustelut: asiantuntija Niina Argillander, puh. 0440 363 508 tai palvelujohtaja Sari Kokkonen, puh. 0440 363506.
Palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa noudatamme Avaintyönantajat AVAINTA ry:n TES:n määräyksiä, eläke-edut TyEL:n mukaiset.

Usein kysyttyä -sivulle ›