Kannanotto liittyen COVID-19 -taudin riskiryhmiin ja rokotusjärjestykseen
default.jpg

Kannanotto liittyen COVID-19 -taudin riskiryhmiin ja rokotusjärjestykseen

Hyvä Savas-Säätiön tilaaja-asiakas

Savas-Säätiö sr on tukea tarvitsevien henkilöiden, lähinnä kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden sekä mielenterveyskuntoutujien asumisen ja päiväaikaisen toiminnan osaaja, tuottaja ja palvelujen kehittäjä Savossa. Säätiöllä on 17 palvelukotia ja kuusi toimintakeskusta, joissa yhteensä on noin 400 asiakasta.

Säätiö toimii vahvasti arvopohjalta ja säätiön toimintaa ohjaa Ihminen edellä – ihmistä varten -ajattelu. Asiakkaidemme ikä vaihtelee nuorista aikuisista ikäihmisiin. Usealla asiakkaallemme on kehitysvamman tai autismin lisäksi useitakin perussairauksia tai liitännäisvammoja. Erityisesti tehostetun palveluasumisen piirissä olevat asiakkaamme ovat covid-19 pandemian alusta alkaen katsottu kuuluvan riskiryhmään ja heitä on koskeneet esimerkiksi vierailukiellot yksiköihin.

TAUSTAA KANNANOTOLLE:

Koronarokotetta tarjotaan Suomessa kaikille 16 vuotta täyttäneille. Koska rokotteiden saamisessa Suomeen on ollut ongelmia, niitä tarjotaan aluksi henkilöille joilla on kohonnut riski sairastua vakavaan koronavirustautiin tai kohdata virus esimerkiksi työssään. Valtakunnallinen rokotusjärjestys pohjautuu THL:n nimeämän kansallisen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR:n tekemään lääketieteelliseen riskiarvioon.

THL:n tehtävänä on täsmentää rokotusjärjestystä tarkemmaksi muun muassa iän, riskitekijöiden ja vakavalle taudille alttiuden perusteella. Tämän vuoksi THL on tehnyt rokotusjärjestyksestä tarkemman suosituksen, joka pohjautuu Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRARin kannanottoihin ja sen tekemään lääketieteelliseen riskinarvioon.

THL:n tämän hetkisen suosituksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa tulee rokottaa iäkkäiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat. Toiseen vaiheeseen kuuluvat mm. henkilöt joilla on
vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Palvelukodeissamme on sekä ikänsä että terveydentilansa vuoksi riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Palvelukodeissamme asuu myös Down-henkilöitä, joilla on tutkimusten mukaan muita suurempi riski sairastua Covid-19-taudin vakavampaan muotoon.

Haluamme myös korostaa sitä, että tehostetussa palveluasumisessa on henkilökunnan altistuksia ja sairastumisia vältettävä viimeiseen asti, jotta voidaan huolehtia riittävien palveluiden toteuttamisesta yksiköissä. Tämä on kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien kannalta aivan keskeistä.

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (2020/2680(RSP)) kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksista covid-19-kriisissä todetaan mm. seuraavaa:

• Hallitusten poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten suurissa terveyskriiseissä, humanitaarisissa hätätilanteissa ja luonnonkatastrofeissa, toteuttamissa toimissa olisi aina kunnioitettava jokaisen yksilön perusoikeuksia eikä niillä saa syrjiä tiettyjä ryhmiä, kuten vammaisia henkilöitä.
• Tällaisissa tilanteissa tulee ottaa huomioon, että kehitysvammaiset henkilöt kärsivät hyvin todennäköisesti covid-19-kriisistä, mikä johtuu ennaltaehkäisevän tiedon saantiin ja hygieniaan liittyvistä esteistä ja siitä, että he ovat riippuvaisia fyysisistä kontakteista tukihenkilöiden kanssa, he
asuvat hyvin usein laitoksissa, he käyttävät lähiterveydenhuollon palveluja ja heillä on usein vammaisuuteen liittyviä muita terveysongelmia.

SAVAS SÄÄTIÖ HALUAA KIINNITTÄÄ HUOMIOTA SEURAAVIIN SEIKKOIHIN LIITTYEN COVID-19 -
TAUDIN RISKIRYHMIEN MÄÄRITELYYN JA ROKOTUSJÄRJESTYKSEEN


• Vaikka kehitysvammaisia sekä autismikirjon henkilöitä ei tällä hetkellä erityisesti mainita riskiryhmänä covid -19 -taudin osalta, kuuluvat tehostetussa palveluasumisessa olevat asiakkamme näkemyksemme mukaan ryhmään, jolla on koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia terveydellisiä tekijöitä.
• Tehostetussa palveluasumisessa asuu myös ikänsä puolesta COVID-19 -taudin riskiryhmään kuuluvia ihmisiä.
• Tehostetussa palveluasumisessa on henkilökunnan altistuksia ja sairastumisia vältettävä viimeiseen asti, jotta voidaan huolehtia riittävien palveluiden toteuttamisesta yksiköissä. Tämä on kehitysvammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksien kannalta aivan keskeistä.

Haluamme tuoda vahvasti esiin, että on tärkeää kun Savossa rokotusjärjestyksiä laaditaan, huomioidaan kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten tehostetut palvelukodit ensivaiheen rokotusten piiriin kuuluviksi sekä asukkaiden että niissä työskentelevän henkilöstön osalta.

Kuopiossa 8.2.2021
Savas-Säätiö sr

Jakelu:
• Ylä-Savon sote
• Kuopion kaupunki
• Essote
• Sosteri
• Varkauden kaupunki
• Pieksämäen kaupunki
• Kehitysvammaliitto

Takaisin edelliselle sivulle

Kuvagalleria

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×