∙ Oppimisen iloa ja uusia taitoja modernilla tekniikalla Osallisuustalo AITOssa - Savas

∙ Oppimisen iloa ja uusia taitoja modernilla tekniikalla Osallisuustalo AITOssa

27.03.2024

Oppimisen iloa ja uusia taitoja modernilla tekniikalla:
tablettitietokoneen sovellusten avulla voi mm. kehittää muistia ja motoriikkaa.

Osallisuustalo AITO tarjoaa päivätoimintaa vahvaa strukturointia ja ohjausta tarvitseville autismikirjon henkilöille autismikuntoutuksen viitekehyksessä. AITOn toiminnassa korostetaan ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä lähestymistapaa, ja yksikön toiminta on suunniteltu erityisesti autismikirjon tarpeisiin. Osallistavien toimintojen tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden omatoimisuutta päivittäisessä toiminnassa sekä edistää sosiaalisia taitoja ja aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa.

Useissa Savaksen toimintayksiköissä on käytössä isokokoisia tablettitietokoneita.
Osallisuustalo AITOon hankittiin 65-tuumainen Yetitabletti vuonna 2019. Alkuun laitetta käytettiin televisiona ja monitorina. Nykyään laitetta sovelletaan monenlaisissa eri tilanteissa; sitä käytetään muun muassa tiedonhakuun sekä motoriikkaa ja muistia kehittäviin peleihin ja leikkeihin.

Arkista iloa ja uusia taitoja autismikuntoutuksen viitekehyksessä:

”Yetitablet on paitsi laajentanut aistinvaraista stimulaatio- ja oppimismahdollisuuksia asiakkaillemme, myös vahvistanut asiakkaidemme itsenäistä toimintakykyä ja taitojen karttumista”,
kertoo AITOn päivätoiminnan ohjaaja Petri Rytkönen.

“Yetitablet on opettanut asiakkaitamme käyttämään teknisiä laitteita näppärästi, mikä on parantanut heidän arkisia rutiinitaitojaan ja tuonut monenlaiset digitaaliset sisällöt ja uusien taitojen oppimisen heidän ulottuvilleen”, kertoo yksikön johtaja Merita Korhonen.

Usein kysyttyä -sivulle ›