Saavutettavuusseloste - Savas

Saavutettavuusseloste

Savas.fi www-sivuston sekä sähköisten asiointipalveluiden saavutettavuusseloste

Savas pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamislain sekä EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. 

Vaatimuksenmukaisuus

Verkkosivusto noudattaa WCAG:n 2.1 standardin mukaisia A-tason saavutettavuuskriteerejä.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Ei saavutettavaa sisältöä voi pyytää jäljempänä mainituista yhteystiedoista.

Saavutettavuusselosteen laadinta

Verkkosivusto on julkaistu 10.1.2022. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 22.12.2021 ja päivitetty viimeksi 4.1.2022. Sivuston saavutettavuuden täyttymistä on seurattu kehitystyön edetessä sekä sisältöä luodessa. Saavutettavuutta on tarkasteltu sekä koneellisesti (Google Lighthouse -työkalulla) että manuaalisesti.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen
info@savas.fi

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVI:n saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet jatkotoimenpiteisiin.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi puh. 0295 016 000 (vaihde).

Usein kysyttyä -sivulle ›