VAVE-hanke - Savas

VAVE-hanke

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) hanke 1.1.2020-30.6.2022

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke
Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisalan vetovoimaa, vahvistaa alan osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle. Hanke yhdistää osaamista koulutuksen kehittämisessä rakentamalla erilaisia oppimispolkuja, joissa vahvistetaan vammaisalan osaamista eri koulutustasoilla. Samalla kehitetään tuki- ja ohjausmalleja koulutukseen. Vammaisalan työorganisaatiot pyrkivät yhdessä vahvistamaan vammaisalan brändiä ja vetovoimaa alueella sekä vastaamaan alan muuttuviin osaamistarpeisiin vahvistamalla hyvinvointiteknologista osaamista.

Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Etelä-Savon koulutus Oy (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu), Savas-Säätiö srSTEP-koulutus/Kirkkopalvelut ry sekä Vaalijalan kuntayhtymä. Lisäksi Kehitysvammaisten palvelusäätiö on mukana yhteistyökumppanina. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Savo (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna). Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta. Kansallisena rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Savaksen hanketavoitteet:

  • Kehitetään toimintatapoja, joiden avulla vammaisalan vetovoimaisuus ja houkuttelevuus lisääntyy. Hankkeessa mallinnetaan uusia tapoja, kuinka henkilöt ohjautuvat vammaisalan opintoihin ja alan työpaikkoihin.
  • Kehitetään vammaisalan toimintaympäristöihin uusia toimintamalleja, jotka vastaavat alan uusia osaamistarpeita. Erityisesti kehitetään modernia teknologiaa hyödyntävää työkulttuuria vammaisalalle.
  • Vahvistetaan vammaisalalla työskentelevän henkilöstön ammatillista ja digitaalista osaamista. Henkilöstön kouluttamiseen haetaan uusia teknologisia toimintatapoja ja menetelmiä.  

Katja Kirjalainen

Projektikoordinaattori

041 730 34 34 katja.kirjalainen@savas.fi
Usein kysyttyä -sivulle ›