Elämänlanka-projektiin osallistuneiden nuorten elämänpolkujen kuvaus - Savas

Elämänlanka-projektiin osallistuneiden nuorten elämänpolkujen kuvaus

07.10.2021

Opinnäytetyö

Elämänlanka-projektiin osallistuneiden nuorten elämänpolkujen kuvaus

Raakel Litmanen ja Hanna Lakonen, 2014
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kahden Elämänlanka-projektiin osallistuneen nuoren elämänpolkuja. Molemmilla nuorilla on neurologinen erityisvaikeus. Tarkoituksena oli koota elämänpoluista kertomukset, joista selviävät Elämänlanka-projektin merkitys nuorten ja heidän vanhempiensa elämään sekä se, miten neurologinen erityisvaikeus on ilmennyt nuorten elämän aikana, mitä eri tuen tarpeita elämän varrella on ollut, mitä kuntoutusmuotoja nuoret ovat saaneet, millaisia voimavaroja perheellä on ollut ja miltä nuoren tulevaisuus näyttää…

Linkki opinnäytetyöhön
Usein kysyttyä -sivulle ›