#OmanNäköinenOsallisuus: Omannäköinen osallisuus ja miten sitä tuetaan - Savas

#OmanNäköinenOsallisuus: Omannäköinen osallisuus ja miten sitä tuetaan

31.05.2022

Omannäköinen osallisuus ja miten sitä tuetaan?

Osallisuus on pohjimmiltaan jokaisen oma kokemus.  Mitä omannäköinen osallisuus tarkoittaa? Miten sosiaalialan ammattilainen voi tukea asiakkaan osallisuutta? Teksti on omannäköinen pohdinta monitahoiseen asiaan liittyen.

Osallisuus ja monet roolit

Sosiaalialan ammattilaisia ohjaavat lait ja erilaiset periaatteet ja tällöin osallisuus on vahvasti sidoksissa asiakasosallisuuteen.  Asiakas taasen tarkastelee osallisuuttaan omasta vinkkelistään erilaisista rooleista käsin, kuten:

asiakkaana ja/tai asukkaana, jolloin osallisuus tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta osallistua palveluiden kehittämiseen tai / ja saada palvelua, jota tarvitsee. Asumisen palveluissa asukkaan näkemys on kehittämisen keskiössä. Voidaan puhua palvelujen tasosta.

Ryhmässä kun ollaan, kuunnellaan toistenkin päätökset/ajatukset, otetaan muut ja ne huomioon. (Kokemuskehittäjä Osalliseksi- hankkeessa 2021)

joskus kansalaisena, jolla on mahdollisuus moniin yhteiskunnan yhdenvertaisiin palveluihin ja olla osana vaikuttamassa niihin, kuten vaikkapa siihen, mitä lähipuiston saneerauksessa tehdään. Ovatko palvelut esteettömiä ja saavutettavia? Tämä on jo politiikkaa.

Haluan olla niin kuin kaikki muutkin ja tulla ymmärretyksi tavallani. Haluan olla kaikessa mukana ja tietää mitä maailmassa tapahtuu. (Kokemuskehittäjä Osalliseksi- hankkeessa 2021)

usein miten osallisuutta koetaan Mattina tai Maijana, ihan itsenään. Tuleeko aidosti kuulluksi ja pystyykö vaikuttamaan arkipäivän asioihin, joskus ihan pieniinkin sellaisiin, kuten mennäkö tänään ulos vai ei ja onko siihen riittävät toimintavalmiudet ja tuki.  Toisaalta osallisuus on myös isoja asioita, kuten elämänhistorian tuntemiseen ja kunnioittavaan kohteluun liittyviä tarpeita, jotka on huomioitava. Tällä tasolla osallisuudessa on kyse ennen kaikkea kohtaamisesta ja toimijuuden tukemisesta.

Voin harrasta, tavata tuttuja, käydä ulkomailla ja voin vaikuttaa asioihin. Minua kuunnellaan. Tarvitsen kommunikaatioon apua. (Kokemuskehittäjä Osalliseksi- hankkeessa 2021)

Asiakasosallisuuteen tai osallisuuden kokemukseen ei ole yleispätevää määritelmää. Osallisuus on moninainen, tilannesidonnainen ja joskus tunnepitoinenkin. Osallisuus luikertaa kaikkialla eikä ole erotettavissa aina muista tarpeista. Tyypillistä sille on, että se löytyy nykyaikana kaikkialta lakiteksteistä, lähikaupan kyselyihin. Joskus jokainen meistä haluaa osallistua tai olla osallinen, joskus taas ei. Onko kuitenkin niin, että ihminen on kaikkien rooliensa kokonaisuus ja siksi hänen osallisuutensa on myös nähtävä holistisena, kokonaisuutena. Osallisuus suhteessa henkilön persoonaan ja intresseihin eli mielenkiinnon kohteisiin ja hänen etunsa mukaisiin asioihin.

Miten omannäköistä osallisuutta voi tukea

Mitä asiakkaan osallisuus sitten tarkoittaa?  Keisarin uudet vaatteet on satu, joka kertoo siitä, kun joku asia on ilmiselvä, mutta kukaan ei uskalla sanoa sitä ääneen siitä pelosta, että leimautuu tyhmäksi tai muuten vaan mistään mitään tietämättömäksi. Osalliseksi -hanke tunnustautuu tässä sadun lapseksi, joka toteaa, ettei vaatteita ole.

Osalliseksi -hankkeessa tavoitellaan jokaiselle omannäköistä osallisuutta, joka on nähtävissä ja ymmärrettävissä, arkipäiväisenä asiana. Tämän osallisuusasun kutovat kehitysvammaiset henkilöt itse niin, että heidän jokaisen omannäköinen osallisuus on mahdollista toteutua ja osallisuus sadulla on onnellinen loppu.

Miten ammattilaisen on mahdollista tukea asiakkaan, asukkaan, kansalaisen Maijan tai Matin osallisuutta esimerkiksi asumispalveluissa? Onko tuen kohteena keskiössä asiakas, asukas, kansalainen vai Maija.

Ammattilaisen on hallittava paljon ja samalla pystyttävä kuuntelemaan aidosti, olemaan sensitiivinen ja toisaalta valmis rohkaisemaan ja tukemaan asiakasta tarvittaessa hänen omannäköisen osallisuutensa toteutumisessa. Lähtökohtana osallisuuden tukemisessa on vuorovaikutus ja asiakkaan tunteminen. Lisäksi on varmistettava, että asiakkaalla on myös riittävästi erilaista tietoa päätöksentekonsa ja valintojensa tukena, sellaisessa muodossa, jossa hän sen ymmärtää. Lisäksi on oltava mahdollisuus myös valita väärin. Vaatii siis roimasti asennetta ja ymmärtämistä, taitoa ja tunnetta, jotta asiakkaan osallisuutta voidaan aidosti tukea, mutta se on mahdollista ja onnistuessaan palkitsevaa.

Osalliseksi -hankkeessa tavoitellaan jokaisen omannäköistä osallisuutta, joka on nähtävissä ja ymmärrettävissä, arkipäiväisenä (kuuluu se juhlaankin) asiana. Omannäköisen osallisuuden arkkitehtejä ja asiantuntijoita ovat asiakkaamme itse, kaikki Maijat ja Matit.

Inspiraationa kirjoitukseen ovat lukuisat osallisuuteen liittyvät tutkimukset ja teokset sekä oma kokemus asiakkaiden kanssa kulkemisesta.

Maria Eriksson
Osalliseksi -hankkeen hankekoordinaattori

Usein kysyttyä -sivulle ›