Osallisuus ja tekoäly - Savas

Osallisuus ja tekoäly

21.02.2023

Keskustelua osallisuudesta tekoälyn kanssa

Mitä tekoäly tietää osallisuuden kokemuksesta?

Pitääkö osallisuuden kokemusta arvioida?

Tekoälyn suositukset osallisuuden tukemiseksi

Osallisuus on monitahoinen aihe ja käsitteenä siihen liittyy lukemattomia ulottuvuuksia. Mielenkiinnosta uuteen teknologiaan päätin esittää tekoälylle muutaman kysymyksen. Kysymykset liittyvät osallisuuteen sen arviointiin, kun kyseessä on kehitysvammainen tai muuten erityistä tukea tarvitseva henkilö. Keskustelin osallisuudesta tekoälybotissa nimeltä Chat GBT.

Aloitin ”helpolla” kysymyksellä lämmitellen ja kysyin, mitä tekoäly tietää osallisuuden kokemuksesta ?Tekoäly oli läksynsä tehnyt ja vastaus tuki tutkimuslähteistä saamaani käsitystä osallisuuden kokemuksesta. Tekoälyn vastauksessa korostui osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemuksen yhteys. Pyysin tekoälyä tarkentamaan vastausta, kun kyseessä on kehitysvammaiset henkilöt.

Tekoälyn mukaan, tukea tarvitsevilla kehitysvammaisilla osallisuuden kokemuksen tukeminen on erityisen tärkeää, sillä heillä on usein vähemmän mahdollisuuksia osallistua yhteisöissä. Toisaalta tekoäly nosti esille kehitysvammaisten henkilöiden oikeuden osallistua ja löytää merkityksellisyyttä elämästään. Jotta oikeus toteutuisi se voi vaatia erityisiä järjestelyitä ja tukitoimia kuten esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan.

Olen tekoälyn kanssa samaa mieltä ja erityisesti oli hienoa, että oikeus osallisuuteen nousi esille. Tuetusta päätöksenteosta tekoäly ei vielä ollut kuullut tai ei muistanut sitä mainita 😉. Seuraavana kysymyksenä esitin tekoälylle; pitääkö osallisuuden kokemusta arvioida?

Tekoäly vastasi, että arviointi on tärkeää, sillä sen avulla voidaan selvittää mahdollisia haasteita ja näin ollen järjestää tarvittavia tukitoimia, kuten vaikkapa edellä mainitut henkilökohtaiset avustajat. Tekoäly luetteli myös arvioinnin menetelminä erilaiset haastattelut, kyselyt ja mittarit. Lisäksi se muistutti, että arvioinnin tulee olla tarkoituksenmukaista ja perustua tavoitteisiin.

Olen samaa mieltä. Arviointien ja mittaamisten tekeminen ei saa olla itsetarkoitus vaan niillä on oltava perusteltu syy tai vähintään henkilön oma kiinnostus ja halu arviointiin. Toisaalta, jotta osallisuutta voidaan tukea, on tunnistettava mahdolliset haasteet tai esteet. Viimeisenä pyysin luetteloa toimenpiteistä, joilla kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta on mahdollisuus vahvistaa. Seuraavana vastaus, joka on melko kattava ja vaikuttava.

Tekoälyn suositukset osallisuuden tukemiseksi. Tässäpä luettelo toimenpiteistä, olkaa hyvä;

Lainsäädäntö ja säännöt: On tärkeää varmistaa, että kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan ja että heidän oikeuksiaan suojellaan

Koulutus ja tietoisuus; On tärkeää lisätä tietoisuutta kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville

Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden vahvistaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden, kuten heidän perheidensä, palvelujen tarjoajien ja yhteisöiden kanssa.

ilojen ja palvelujen saatavuus. On tärkeää varmistaa, että kaikilla on pääsy tiloihin ja palveluihin, joita he tarvitsevat osallistuakseen yhteiskunnan toimintaan.

Tuki ja ohjaus. Kehitysvammaisilla henkilöillä saattaa olla tarve tukeen ja ohjaukseen osallistuakseen yhteiskunnan toimintaan, on tärkeää tarjota sitä heille

Päätin keskustelun osallisuudesta tekoälyn kanssa tällä kertaa tähän.  

Osalliseksi- hankkeessa tavoitteena on omalta osaltaan tukea ja tarvittaessa vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta, yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Osalliseksi- hankkeen osallisuuden arvioinnin työkalu valmistuu lopulliseen sähköiseen muotoonsa kevään 2023 aikana. Uskomme osallisuuden arvioinnin olevan yksi palanen osallisuuden tukeen ja vahvistamiseen. Täytynee kysyä tekoälyn mielipidettä siitä, kuinka siinä onnistuimme, kun arvioinnin työkalu on valmis.

Blogin kirjoitti

Maria Eriksson, Osalliseksi-hankkeen hankekoordinaattori

Asiantuntijana: tekoälybotti nimeltä Chat GBT.

Usein kysyttyä -sivulle ›