Savas-Säätiössä työyhteisöt monimuotoistuivat – Kokemuksia kansainvälisestä rekrytoinnista - Savas

Savas-Säätiössä työyhteisöt monimuotoistuivat – Kokemuksia kansainvälisestä rekrytoinnista

12.06.2024

Kuvittele työyhteisö, jossa eri kulttuurien rikkaus ja monimuotoisuus kukoistavat.
Savas-Säätiöllä tämä visio on jo todellisuutta. Kansainvälinen rekrytointi on tuonut uusia näkökulmia, osaamista ja intoa, jotka rikastuttavat koko työyhteisöä.

Hoitoalan krooninen työvoimapula vaatii luovia ja rohkeita ratkaisuja. Savas-Säätiö (Savas) vastaa tähän haasteeseen kansainvälisellä rekrytoinnilla. Säätiössä halutaan myös jakaa saatuja kokemuksia verkostoille, jotta voidaan yhdessä turvata henkilöstön riittävyys tulevaisuudessa.

Savas-Säätiön periaatteet ja arvot

Nykyinen henkilöstöpulan tilanne on johtanut siihen, että pätevän työvoiman rekrytoiminen vakituisiin työpaikkoihin on haasteellista, eikä vakansseja voida täyttää monilla oppisopimusopiskelijoilla yhtä aikaa. Hallitus on asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa työperäinen maahanmuutto vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 50 000 uuden työperäisen maahanmuuttajan tarvetta. Savas pitää tärkeänä vastata tähän haasteeseen.

Savas tuottaa tukea tarvitsevien henkilöiden asumisen ja päivätoiminnan palveluja, koulutus- ja ohjauspalveluita tällä hetkellä pääasiassa Savon alueella. Säätiön arvot ”Ihminen edellä”, ”Osallisuus” ja ”Avoimuus” ohjaavat kaikkea toimintaa, myös kansainvälistä rekrytointiprosessia. Savakselle Euroopasta tulleet työntekijät ovat olleet tiiviisti osallisia rekrytointiprosessin eri vaiheissa ja heille on tarjottu työtä heidän toivomiltaan paikkakunnilta Savon alueella.

Rekrytointia ja yhteistyötä

Keväällä 2023 alkanut rekrytointiprosessi tuotti satoja hakemuksia, joista valittiin kymmeniä kandidaatteja haastatteluun. Potentiaalisimmat ehdokkaat jatkoivat toiselle kierrokselle. Prosessissa saatiin tukea ja tehtiin yhteistyötä EURES- ja ELY-tiimien sekä muiden upeiden ammattilaisten kanssa. Syyskuussa 2023 Savas suuntasi Barcelonaan tapaamaan valittuja työntekijöitä ja heidän perheitään sekä esittelemään heille Suomea, suomalaista kulttuuria ja Savaksen tarjoamia mahdollisuuksia. Tapaaminen oli tärkeä osa rekrytointiprosessia ja tutustutti tulevat työntekijät ja Savaksen edustajat toisiinsa.

Eettiset periaatteet

Rekrytoinnissa noudatettiin eettisiä periaatteita. Työntekijöiltä ei peritty maksuja, ja heille annettiin riittävästi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä. Heille tarjottiin koulutusväylä osaamisen täydentämiseksi Suomessa. Kielen opetusta ja kulttuuritietoisuuden valmentamista jatkettiin Suomeen saapumisen jälkeen.

Yhteistyökumppanit ja mainonta

Rekrytoinnin onnistuminen vaati tiivistä yhteistyötä monien kumppanien kanssa, kuten Pohjois-Savon EURES, ELY-keskus, eri alueiden oppilaitokset ja maahanmuuttokoordinaattorit sekä TE-toimistot. Rekrytointimarkkinointi kohdistettiin erityisesti Italiaan, Kreikkaan, Espanjaan ja Alankomaihin. TE-live-lähetyksillä tavoitimme sitoutuneita ja kiinnostuneita työnhakijoita.

Lähtömaakoulutus kesti kuusi kuukautta ja sisälsi suomen kielen opetusta, työyhteisövalmennuksia, monikulttuurista johtamisvalmennusta, puolisoiden valmentamista sekä mentorikoulutuksia. Mentorikäytännöt osoittautuivat erittäin tehokkaiksi uusien työntekijöiden sopeutumisessa. Savaksen mentorit tukevat uusia työntekijöitä sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti, auttaen heitä sopeutumaan uuteen ympäristöön. Mentorien rooli on keskeinen myös kulttuuristen erojen ymmärtämisessä ja niiden ylittämisessä. Lähtömaakoulutukseen sisällytettiin myös hakijoiden todistusten käännös palvelut ja tarvittaessa Valvira prosessin käynnistäminen.

Savaksen vahva sitoutuminen suomen kielen opetukseen ja työntekijöiden perehdyttämiseen on ollut keskeinen osa prosessia. Lähtömaakoulutuksen aikana tuleville työntekijöille annettiin kielenopetusta, jossa painotettiin Savaksen arvoja ja työtehtävissä tarvittavaa tietoa. Joka perjantai Savaksen asiakkaat ja työntekijät perehdyttivät uusia työntekijöitä tulevaan työhön eri teemojen kautta. Suomeen saapuvat työntekijät osallistuivat myös työryhmien kehittämispäiviin ja läheisten iltoihin.

Elämä on muutakin kuin työtä. Työn lisäksi prosessissa keskeistä on ollut muiden elämän osa-alueiden järjestely. Perheiden sopeutumista on tuettu eri viranomaistahojen ja kuntien avulla. Hankkeessa rekrytoitiin yhteensä 21 henkilöä, joista 15 saapui Suomeen maaliskuussa 2024. Näistä henkilöistä 11 toi mukanaan myös puolisonsa ja lisäksi 10 lasta muutti Suomeen vanhempiensa mukana.

Suomeen saapumisen jälkeen yhteistyö oppilaitosten kanssa jatkui ja jatkuu edelleen. Työntekijät aloittivat työpaikkasuomen kielen opiskelun, tutkintojensa päivittämisen Suomen vaatimusten mukaisiksi sekä perehdytyksen Savas Akatemiassa.

Perheiden sopeutuminen on myös tärkeää. Vaikka puolisoiden työpaikan saaminen ja maahanmuuttolupien viivästykset ovat olleet haasteellisia, olemme pyrkineet tarjoamaan kaiken mahdollisen tuen. TE-toimistot ovat auttaneet heitä löytämään työpaikkoja, ja eri kaupungit ovat tarjonneet asettautumispalveluita, mikä on helpottanut perheiden kotiutumista.

Opit ja jatkosuunnitelmat

Prosessi on ollut opettavainen ja tuonut paljon arvokasta kokemusta. Uusien työntekijöiden asettautuminen Suomeen vaatii huolellista suunnittelua ja jatkuvaa tukea. Tulevaisuudessa Savaksen tavoitteena on jatkaa kansainvälistä rekrytointia ja kehittää työnantajakuvaansa entisestään. Savaksen toimitusjohtaja on jo käynyt Intiassa kartoittamassa uusia rekrytointi- ja koulutusyhteistyön mahdollisuuksia.

Savaksen sitoutuminen arvoihin ja eettisiin periaatteisiin luo inhimillisen ja tukevan työympäristön, jossa jokainen työntekijä voi tuntea itsensä arvostetuksi. Kansainvälinen rekrytointi ei ainoastaan ratkaise työvoimapulaa, vaan tuo mukanaan monipuolisuutta ja uutta osaamista, mikä on välttämätöntä nykypäivän globaalissa työympäristössä.

Kansainvälinen rekrytointi on ollut askel kohti monimuotoisempaa ja innovatiivisempaa työyhteisöä ja rohkaisee muitakin hyödyntämään kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuudet.

asiantuntija Niina Argillander,
Savas-Säätiö

Lisää inspiraatiota kansainvälisestä rekrytoinnista löydät
Ketju-lehden artikkelista ”Olen onnellinen Kuopiossa”, jossa Hollannista Kuopioon muuttanut Jessica Bontje kertoo kokemuksistaan.

Usein kysyttyä -sivulle ›