Yhteisöhoidon koulutus 2024-2025 - Savas

Yhteisöhoidon koulutus 2024-2025

05.02.2024

Yhteisöhoidon koulutus 2024-2025

31.10.2024 - 10.01.2025

Asemakatu 4, Kuopio

Yhteisöhoidon koulutus 2024-2025

31.10.2024-1.11.2024 ja 
9.1.2025 – 10.1.2025

Koulutus johdattaa yhteisöhoidon sovellutuksiin ja menettelyihin ohjaajien ja toiminnan kehittämiseksi. Koulutus rakentuu yhteisöhoidollisille periaatteille: osallistujien omalle aktiivisuudelle ja vuorovaikutukselle sekä yhteistyölle kouluttajan ja osallistujien välillä ja koulutusryhmän sisällä. Osallistujien omat kokemukset hoito- ja kuntoutustyöstä ovat tärkeä oppimisen lähtökohta.

Tavoitteet

Koulutus antaa perusvalmiudet yhteisökeskeiseen hoito- ja kasvatus- ja kuntoutustyön toteuttamiseen omassa työyhteisössä. Perehdyttää osallistujat yhteisödynamiikan lainalaisuuksiin ja yhteisöhoidon menetelmiin. Koulutus etenee prosessimuotoisena, jolloin yhteisöhoidollinen teoria liitetään ohjaajien arkipäivään ja sieltä nousevien kysymysten ratkaisemiseen.

Koulutuksen opetusmenetelmät

Opetus koostuu lyhyistä luentojaksoista, pienryhmätöistä, koulutusryhmän ja kouluttajan yhteiskeskusteluista sekä harjoituksista ja lukutehtävistä. Opetusmateriaali toimitetaan osallistujille sähköpostitse.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan kahtena kahden päivän koulutusjaksona ( 2 x 2 pv) 31.10.2024-1.11.2024 ja 
9.1.2025 – 10.1.2025. Jaksojen välillä osallistujat toteuttavat pienimuotoisen oman omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän ja tutustuvat lähetettävään kirjalliseen koulutusmateriaaliin. Kehittämistehtävä käydään lävitse toisella jaksolla.

Koulutuksen sisällöllisiä teemoja:

 • Yhteisöhoidon periaatteet ja lähtökohdat
 • Yhteisöhoidon soveltaminen hoito-, kasvatus- ja kuntoutusyksiköiden toimintaan
 • Osallistujien yksikköjen tilan ja toimintamallin tutkiminen
 • Yhteisöhoidon käytäntö
  • toiminnallinen rakenne
  • vuorovaikutus- ja yhteistyöfoorumit
  • potilaiden/asukkaiden ja henkilökunnan roolit
 • Miten lähteä liikkeelle omassa yksikössä?
 • Yhteisöhoidon periaatteiden luominen, säilyttäminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Miten kehitän omaa työtäni ja yksikköäni koulutuksen jälkeen?
 • Koulutuksen ja opitun arviointi

Kouluttajana toimii Annukka Murto

psykologi (PsM), kognitiivinen psykoterapeutti (Yet) ja työnohjaaja. Annukka on toiminut psykologina mm. psykiatrisessa sairaalassa ja työterveyshuollossa ennen siirtymistään päätoimiseksi kouluttajaksi ja työnohjaajaksi. Kouluttajana Annukka on ollut mukana useissa yhteisöhoidon koulutushankkeissa, esimieskoulutuksissa, työnohjauskoulutuksissa sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaation kehittämiseen tähdänneissä prosesseissa. Lisäksi Annukka on tehnyt konsultaatioita erilaisissa työyhteisöjen kriisi- ja ristiriitatilanteissa.

Koulutusjärjestelyt:

 • Koulutus järjestetään Palvelualan opiston tiloissa Kuopiossa, Asemakatu 4.
 • Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 8.10.2024
 • Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistuminen voidaan peruuttaa veloituksettomasti ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

Mikäli henkilö on estynyt osallistumaan koulutukseen esteen vuoksi, voi hänen tilalleen osallistua organisaatiosta toinen henkilö.

Savaksen ohjaus- ja koulutuspalvelut pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

 

Lisätietoja: katja.kirjalainen@savas.fi

 

Koulutuksen hinta: 530€ (sisältää alv.)

Ilmoittaudu koulutukseen
Usein kysyttyä -sivulle ›