Vuorovaikutus autismikuntoutuksessa − perehdytysmateriaalin kehittäminen - Savas

Vuorovaikutus autismikuntoutuksessa − perehdytysmateriaalin kehittäminen

07.10.2021

Opinnäytetyö

Vuorovaikutus autismikuntoutuksessa: perehdytysmateriaalin kehittäminen

Sanna Kukkonen, 2021
Sosiaalipalvelujen asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi ja hänen mielipiteitään täytyy kuunnella hänen palveluitansa suunnitellessa. Autismikirjon asiakkailla on monella oma yksilöllinen tapa kommunikoida. On tärkeää, että autismikuntoutuksen ammattilainen pystyy muokkaamaan omaa kommunikaatiotapaansa ja vuorovaikutustaan, jotta asiakkaan kohtaaminen häntä ymmärrettävällä tavalla mahdollistuu.

Linkki opinnäytetyöhön
Usein kysyttyä -sivulle ›