Asunnonhakija-asiakasrekisteritietosuojaseloste - Savas

Asunnonhakija-asiakasrekisteritietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, 2016/679 mukainen

REKISTERISELOSTE (PRIVACY NOTICE) / ASUNNONHAKIJAREKISTERI

Henkilötietojen rekisteröinti Savas-Säätiössä

1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Savas-Säätiö sr, Vuorikatu 26 A 2. krs., 70100 Kuopio
puh. (017) 266 32002

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mari Willman
talouspäällikkö, tietosuojavastaava
puh. 044 430 6398, mari.willman@savas.fi

3. Rekisterin nimi

Asunnonhakijatiedot. Käytössä on sekä manuaalinen rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tukiasuntohakijoista ylläpidettävä asuntohakemuslistaus, siihen liittyvä tarpeellinen tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö

•Henkilötiedot (nimi, henkilöturvatunnus, yhteystiedot) sekä asianomaisen antamat lähiomaisen tai edunvalvojan yhteystiedot

•Asuntohakemuksen kannalta keskeiset, hakijan toiveet asunnon sijainnista ja koosta. Hakijan toimittamat tiedot terveydentilastaan ja asumiseen liittyvän tuen tarpeesta

6. Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan asianomaiselta itseltään.

7. Rekisterin käyttö ja tietojen luovuttaminen

Hakemuksia ja niihin liittyviä lausuntoja ei luovuteta Savas-Säätiön ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojaus

Manuaalisia tietoja säilytetään isännöitsijän toimistossa. Niiden salassapidostaja tuhoamisesta huolehtii isännöitsijä. Rekisterin käsittelijää koskee vaitiolovelvollisuus, henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ilman asianomaisen lupaa. Tiedot tuhotaan kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta.

9. Tarkastus-ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää Savas-Säätiön tietosuojavastaavalle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Savas-Säätiön tietosuojavastaavaan. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata.

Usein kysyttyä -sivulle ›