#Omannäköinen osallisuus - Savas

#Omannäköinen osallisuus

08.06.2023

Osallisuus on jokaisen oma kokemus.

Tämä blogi sisältää tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen opiskelijoiden ajatuksia osallisuudesta;

Nicola;

Osallisuus merkitsee minulle vapautta olla osa yhteisöä ja toimia sen mukana. Minulla on nuorempana ollut vaikeaa tuntea osallisuutta yhteisöön tai yhteiskuntaan. Osallisuus on minulle sitä, että pystyn vaikuttamaan asioissa ja tulen kohdatuksi arjessa. Osallisuus ympäröi meitä ja myös itse ryhmät vaikuttavat siihen jakavatko he osallisuutensa muiden ihmisten kanssa. 

Minulle onkin ollut tärkeää henkilökohtaisesti, että olen ollut mukana tässä hankkeessa. Koen että meidän on tehtävä enemmän töitä sen eteen, jotta ihmiset pystyvät tuntemaan itsensä osallisiksi. Toivon että tekemämme työ hankkeessa auttaisi ihmisiä ymmärtämään osallisuutta isommassa kuvassa.

Iiris;

Ajattelen osallisuuden sellaisena, että jokainen tulee kuulluksi. Eli kaikilla on mahdollisuus ilmaista itseään. Jokainen otetaan huomioon ja hyväksytään omana itsenä. Jokaisella on oikeus päättää omista asioistaan ja oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä. On tärkeää tehdä itselle mieleisiä ja itselle tärkeitä asioita. Jokainen on tärkeä ja arvokas sellaisena kuin on. Koen itse tekeväni tärkeitä asioita. Pystyn vaikuttamaan siihen, mitä haluan elämältäni eli teen valintoja, joilla on merkitystä elämääni.

Koen, että olen aina ollut osana jotakin yhteisöä. Esimerkiksi tanssiharrastukseni myötä olen kuulunut ryhmään. Koulutuksemme kautta olen päässyt tutustumaan enemmän saavutettavuuteen ja osallisuuteen. Myös tämän Osalliseksi -hankkeen myötä olen oppinut näistä lisää. Olen onnellinen siitä, että olen saanut työskennellä osana tätä hanketta.

Humanistisen ammattikorkeakoulun, (Humak) opiskelijat Nicola Lappeteläinen ja Iiris Toiviainen tukiviittoivat Omannäköisen Osallisuus, (OMA)-arvioinnin lauseet osallisuudesta.

Voit tutustua tukiviittomiin ja muuhun osallisuusmateriaaliin www.osalliseksi.fi

Millainen on sinun omannäköinen osallisuutesi?

Alla suoralinkki OMA -arviointiin

kysely
Usein kysyttyä -sivulle ›