Kehittämistoiminta - Savas

Kehittämistoiminta

Säätiön arvot,  visio  ja  missio  sekä  strategiset  tavoitteet  ohjaavat  kehittämistoimintaa

Kehittämistoimintamme tähtää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia edistävien palveluiden, tukimuotojen ja toimintamallien käyttöönottamiseen. Toiminnalla vastataan uusiin ja muuttuviin tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin.

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Innovaatiotoimintamme tavoitteena on löytää uusia keinoja toteuttaa nykyistä palvelu- ja kehittämistoimintaa paremmin ja luoda uusia avauksia toimintaan sekä palveluvalikoimaan palvelemaan sekä mahdollisia uusia että nykyisiä asiakkaitamme entistä paremmin.

Innovaatiotoiminnan avulla kehitämme yhdessä uusia tuotteita, palveluita ja tapoja ehdä asioita sekä asiakkaidemme elämänlaadun että henkilöstömme hyvinvoinnin tukemiseksi ja kehittämiseksi. Kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla hankimme myös uusia kehittämiskumppanuuksia.

Hankkeet

Kehittämistoimintamme organisoidaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeina.

Ilmoita innovaatioideasi!

Haastamme sinut mukaan luovaan ajatteluun. Voit matalalla kynnyksellä ilmoittaa meille innovaatioideasi. Ansiokkaimman innovaation keksijä palkitaan vuosittain.

Ilmoita innovaatioideasi: linkki lomakkeeseen
graffa_innovaatio-e1638964223920
Usein kysyttyä -sivulle ›