Osalliseksi -hanke - Savas

Osalliseksi -hanke

2021-2023

Keinoja ja työvälineitä kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden kokemuksen mittaamiseen ja arviointiin

Osallisuutta edistäessä on tärkeää seurata ihmisten omaa kokemusta siitä, ovatko he osallisia, onko heillä mahdollisuuksia vaikuttaa ja onko heidän tekemisillään merkitystä.

Osallisuuden kokemusta voidaan mitata THL:ssä kehitetyllä osallisuusindikaattorilla (Thl.fi 2021). Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla osallisuusindikaattorin väittämät voivat kokemuksemme mukaan  olla haasteellisia osallisuuden mittaamisen  tai arvioinnin apuna, koska väittämät ovat abstrakteja ja vaikeita käsittää.

Osalliseksi hankkeessa tavoitteena on konkretisoida indikaattorin väittämiä niin, että se soveltuu myös kehitysvammaisten asiakkaiden ja muiden erityisryhmien osallisuuden kokemuksen mittaamiseen ja arviointiin.

Osalliseksi hankkeen avustuspäätöksen (STEA) hyväksymä käyttötarkoitus on THL:n osallisuusindikaattorin selkokielistäminen ja tukimateriaalin tuottaminen ja levittäminen  kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien toiminnan tueksi. Hankkeen tavoitteet ovat luotu tämän päämäärän ympärille. Kehittämistyöhön osallistuu Suomen 5 alueelta kehittäjäryhmät, joihin osallistuu kehitysvammaisia henkilöitä sekä heitä tukevia työntekijöitä.

Kehittäjäryhmien työskentelyn kautta valmistuu materiaalia, jota hanke  työstää lopulliseen sähköiseen muotoon.  Kehitetyn tukimateriaalin on tarkoitus palvella sekä  asiakkaita että ammattilaisia erilaisissa tilanteissa, joissa on  tärkeä saada tietoa kehitysvammaisen henkilön  osallisuuden kokemuksesta.

Omannäköistä osallisuutta

Thl:n kehittämän osallisuusindikaattorin väittämät:

 • 1. Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä
 • 2. Saan myönteistä palautetta tekemisistäni
 • 3. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön
 • 4. Olen tarpeellinen muille ihmisille
 • 5. Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun
 • 6. Tunnen, että elämälläni on tarkoitus
 • 7. Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita
 • 8. Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen
 • 9. Koen, että minuun luotetaan
 • 10. Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin

Yhteistyökumppanit hankkeessa: 

 • Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL
 • Kehitysvammaliitto
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
 • Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
 • Kehitysvammatuki 57 ry
 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote

Osalliseksi -hankkeen aikataulu:

Hankkeen kehittäjäryhmät ovat aloittaneet toimintansa marraskuussa 2021. Kehittäjäryhmät tapaavat osallisuusaiheen parissa 10 kertaa ja luovat tukimateriaalia osallisuusindikaattorin väittämien tueksi. Viimeinen tapaaminen on tammikuussa 2023. Hanke kokoaa kehittäjäryhmien tuotoksista sähköisen osallisuuden työkirjan.

Hankkeen viimeisenä toimintavuotena (2023) järjestetään seminaareja ja webinaareja sekä muita koulutustilaisuuksia osallisuuden kokemuksen arviointiin ja mittaamiseen liittyen.

Osalliseksi -hankkeen tuotokset:

Osalliseksi -hanke järjestää:

Ei tapahtumia tällä hetkellä.

Osalliseksi -hanke osallistuu:

Ei tapahtumia tällä hetkellä.

Hankkeessa työskentelee:

Maria Eriksson

hankekoordinaattori

041 731 1757 maria.eriksson@savas.fi

Hanna Elfving

hanketyöntekijä

041 731 3084 hanna.elfving@savas.fi

#osallisuuskuuluukaikille #omannäköinenosallisuus #osalliseksihanke

Usein kysyttyä -sivulle ›