Osalliseksi -hanke - Savas

Osalliseksi -hanke

2021-2023

Keinoja ja työvälineitä osallisuuden kokemuksen mittaamiseen ja arviointiin

Osallisuutta edistäessä on tärkeää seurata ihmisten omaa kokemusta siitä, ovatko he osallisia, onko heillä mahdollisuuksia vaikuttaa ja onko heidän tekemisillään merkitystä.

Osallisuuden kokemusta voidaan mitata THL:ssä kehitetyllä osallisuusindikaattorilla (Thl.fi 2021). Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla osallisuusindikaattorin väittämät voivat kokemuksemme mukaan  olla haasteellisia osallisuuden mittaamisen  tai arvioinnin apuna, koska väittämät ovat abstrakteja ja vaikeita käsittää.

Osalliseksi hankkeessa tavoitteena on konkretisoida indikaattorin väittämiä niin, että se soveltuu myös kehitysvammaisten asiakkaiden ja muiden erityisryhmien osallisuuden kokemuksen mittaamiseen ja arviointiin.

Osalliseksi hankkeen avustuspäätöksen (STEA) hyväksymä käyttötarkoitus on THL:n osallisuusindikaattorin selkokielistäminen ja tukimateriaalin tuottaminen ja levittäminen  kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien toiminnan tueksi. Hankkeen tavoitteet ovat luotu tämän päämäärän ympärille. Kehittämistyöhön osallistuu Suomen 5 alueelta kehittäjäryhmät, joihin osallistuu kehitysvammaisia henkilöitä sekä heitä tukevia työntekijöitä.

Kehittäjäryhmien työskentelyn kautta valmistuu materiaalia, jota hanke  työstää lopulliseen sähköiseen muotoon.  Kehitetyn tukimateriaalin on tarkoitus palvella sekä  asiakkaita että ammattilaisia erilaisissa tilanteissa, joissa on  tärkeä saada tietoa kehitysvammaisen henkilön  osallisuuden kokemuksesta.

#OmanNäköistäOsallisuutta

Thl:n kehittämän osallisuusindikaattorin väittämät:

 • 1. Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä
 • 2. Saan myönteistä palautetta tekemisistäni
 • 3. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön
 • 4. Olen tarpeellinen muille ihmisille
 • 5. Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun
 • 6. Tunnen, että elämälläni on tarkoitus
 • 7. Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita
 • 8. Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen
 • 9. Koen, että minuun luotetaan
 • 10. Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin

#OsallisuusKuuluuKaikille

Yhteistyökumppanit hankkeessa: 

 • Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL
 • Kehitysvammaliitto
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
 • Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
 • Kehitysvammatuki 57 ry
 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote

Ajankohtaista

Omanäköinen osallisuus – blogi.

Uusi blogi kirjoitus julkaistu! Käy lukemassa pohdinta siitä, mitä omannäköinen osallisuus on ja miten sitä voi tukea?

Osallisuuskortit

Osallisuuskortit

Osallisuus- selkokuvaa ei löytynyt, joten hanke suunnitteli ja tuotti sen yhdessä mainostoimiston Ahooy Creativen kanssa. Samalla kerättiin 32 osallisuus aiheiseen liittyvää osallisuuskorttia, sillä osallisuus koetaan usein vaikeaksi ja abstraktiksi käsitteeksi. Osallisuuskortteja voidaan käyttää puheen tukena keskustellessa osallisuudesta.

Osallisuus kortit, selkokuvat on muokattu Papunetin kuvapankin Sclera-kuvista.
Osa kuvista on muokattu jo olemassa olevista kuvista. Osallisuus -selkokuvissa on myös uusia kuvia.
(kuvien muokkaus Savas, Osalliseksi – hanke Hanna Elfving ja Maria Eriksson sekä Mainostoimisto Ahooy)

Osalliseksi muistipeli

Osallisuuskorttien yhteydessä syntyi myös osallisuus aiheinen muistipeli. Siitä tehtiin muutamia konkreettisia painoksia, mutta pääpaino on sähköisessä versiossa, joka löytyy Papunetistä.

Osallisuus on… Valokuvausprojekti 

Osalliseksi-hanke järjesti valokuvausprojektin ja somekampanjan kuvittamaan, selkeyttämään ja havainnollistamaan osallisuuden käsitettä. Halusimme kuvata osallisuutta teemalla mitä osallisuus on arjessa. 

Kampanjaan valokuvattavaksi halusivat Petri, Jussi ja Teemu Puijonsarven palvelukodilta, Kuopiosta. Pidimme Teams-palaverin heidän sekä Krista-ohjaajan kanssa. Pohdittiin yhdessä, mitä osallisuus tarkoittaa heidän mielestään ja minkälaisista tilanteista valokuvia voisi ottaa. Miehet kertoivat omasta elämästään ja antoivat hyviä vinkkejä ja toiveita toimitettavaksi valokuvaajille.  

Kuvaukset hoidettiin yhteistyössä Ingmanedun Kulttuurialan ammattiopiston valokuvaajaopiskelijoiden kanssa. Kuvauspäiviä oli kolmena aamupäivänä. Kuvaukset toteutettiin Puijonsarven palvelukodin lähiympäristössä, Kuopion keskustassa sekä studiossa Ingmanedulla. 

Somekampanja oli Instagramissa sekä Twitterissä 21-27.3.2022. Hanke julkaisi osallisuuskuvia ja rohkaisi muitakin pohtimaan ja valokuvaamaan mitä osallisuus heille tarkoittaa. 

Kuva : Maarit Niskanen

Valokuvien valmistuttua pidettiin valokuvien julkistamisjuhlat hankkeen toimistolla. Katsottiin yhdessä valokuvia, juotiin kuohuviiniä miesten toiveiden mukaan ja kahviteltiin täytekakun kera. Ja samalla suunniteltiin tulevia, yhteisiä projekteja!

Osallisuus on… myös juhlaa

Osalliseksi -hanke kehittäjäryhmät

Hankkeen kehittäjäryhmät ovat aloittaneet toimintansa marraskuussa 2021. Kehittäjäryhmät tapaavat osallisuusaiheen parissa 10 kertaa ja luovat tukimateriaalia osallisuusindikaattorin väittämien tueksi. Viimeinen tapaaminen on tammikuussa 2023. Hanke kokoaa kehittäjäryhmien tuotoksista sähköisen osallisuuden työkirjan.

Hankkeen viimeisenä toimintavuotena (2023) järjestetään seminaareja ja webinaareja sekä muita koulutustilaisuuksia osallisuuden kokemuksen arviointiin ja mittaamiseen liittyen.

Osalliseksi -hankkeen tuotokset:

Muistipeli

Osallisuuskorttien suunnittelun ohessa syntyi osallisuusaiheinen muistipeli. Muistipelistä tehtiin muutamia konkreettisia painoksia, mutta pääpaino on sähköisessä versiossa, joka löytyy Papunetissä. Muistipelin avulla voi käydä läpi osallisuutta, joka koetaan usein vaikeaksi ja abstraktiksi käsitteeksi.

Osalliseksi -hanke järjestää:

Ei tapahtumia tällä hetkellä.

Osalliseksi -hanke osallistuu:

Ei tapahtumia tällä hetkellä.

Hankkeessa työskentelee:

Maria Eriksson

hankekoordinaattori

041 731 1757 maria.eriksson@savas.fi

Hanna Elfving

hanketyöntekijä

041 731 3084 hanna.elfving@savas.fi

Blogi #OmanNäköinenOsallisuus

Keisarin uudet vaatteet

Oikeus nimeen

Mitä osallisuus tarkoittaa?

#OsallisuusKuuluuKaikille #OmanNäköinenOsallisuus #OsalliseksiHanke

Usein kysyttyä -sivulle ›