Osalliseksi-hanke - Savas

Osalliseksi-hanke

2021-2023

Keinoja ja työvälineitä osallisuuden kokemuksen mittaamiseen ja arviointiin

Osallisuuden kokemusta voidaan mitata THL:ssä kehitetyllä osallisuusindikaattorilla (Thl.fi 2021). Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla osallisuusindikaattorin väittämät voivat kokemuksemme mukaan  olla haasteellisia osallisuuden mittaamisen  tai arvioinnin apuna, koska väittämät ovat abstrakteja ja vaikeita käsittää.

Osalliseksi hankkeessa tavoitteena on konkretisoida indikaattorin väittämiä niin, että se soveltuu myös kehitysvammaisten asiakkaiden ja muiden erityisryhmien osallisuuden kokemuksen mittaamiseen ja arviointiin.

Osalliseksi hankkeen avustuspäätöksen (STEA) hyväksymä käyttötarkoitus on THL:n osallisuusindikaattorin selkokielistäminen ja tukimateriaalin tuottaminen ja levittäminen  kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien toiminnan tueksi. Hankkeen tavoitteet ovat luotu tämän päämäärän ympärille. Kehittämistyöhön osallistuu Suomen 5 alueelta kehittäjäryhmät, joihin osallistuu kehitysvammaisia henkilöitä sekä heitä tukevia työntekijöitä.

Kehittäjäryhmien työskentelyn kautta valmistuu materiaalia, jota hanke työstää sähköiseen muotoon. Kehitetyn tukimateriaalin on tarkoitus palvella sekä asiakkaita että ammattilaisia erilaisissa tilanteissa, joissa on tärkeä saada tietoa kehitysvammaisen henkilön osallisuuden kokemuksesta.

#Osallisuus

#OmannäköinenOsallisuus

#OsallisuusKuuluuKaikille

Yhteistyökumppanit hankkeessa: 

  • Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL
  • Kehitysvammaliitto
  • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
  • Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
  • Kehitysvammatuki 57 ry
  • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote

Osalliseksi-hankkeen kehittäjäryhmät

Kvtuki57 kehittäjäryhmä

Hankkeen kehittäjäryhmät aloittivat toimintansa marraskuussa 2021. Kehittäjäryhmät tapaavat osallisuusaiheen parissa yhteensä 10 kertaa ja luovat tukimateriaalia osallisuusindikaattorin väittämien tueksi. Viimeinen tapaaminen on tammikuussa 2023. Hanke kokoaa kehittäjäryhmien tuotoksista sähköisen osallisuuden arvioinnin työkirjan.

kysely

Osallisuusindikaattorista Osallisuuskysely

Thl:n kehittämä osallisuusindikaattori mittaa ja arvioi osallisuuden kokemusta. Osallisuus ja siihen liittyvät sanat ovat kuitenkin usein haasteellisia kehitysvammaisille henkilöille.

Osallisuus-hankkeen tavoitteena on, että osallisuus ja sen arviointi on kaikkien saavutettavissa. Väitteiden tueksi hanke ja sen kehittäjäryhmät tuottavat materiaalia, jotka konkretisoivat lauseita.

Valmis “Osallisuuskysely” tukimateriaaleineen löytyy 2023 keväällä muun muassa yhteistyökumppaniemme Kehitysvammaliiton ja Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen internetsivuilta. Hanke järjestää seminaareja ja webinaareja syksyllä 2023 aiheeseen liittyen. Lisätietoa tästä tulossa myöhemmin.

Pohdi alla olevia lauseita ja vastaa niihin kokemuksesi mukaan kyllä tai ei.

Osallisuuskysely
Osallisuuskysely

Yllä oleva teksti on mukautettu Thl:n Osallisuusindikaattorin väittämistä Verneri.net/selko Jenni Sipilä.

Osalliseksi-hankkeen tuotokset:

Osallisuuskortit

Osallisuus-selkokuvaa ei löytynyt kuvapankeista, joten hanke suunnitteli ja tuotti sen yhdessä mainostoimisto Ahooy Creativen kanssa. Samalla kerättiin 32 osallisuus-aiheeseen liittyvää kuvaa osallisuuskorteiksi, sillä osallisuus koetaan usein vaikeaksi ja abstraktiksi käsitteeksi. Osallisuuskortteja voidaan käyttää puheen tukena keskustellessa osallisuudesta.

Osallisuuskortit, selkokuvat on muokattu Papunetin kuvapankin Sclera-kuvista. Osa kuvista on muokattu jo olemassa olevista kuvista ja osa kuvista on uusia kuvia. (kuvien muokkaus Savas, Osalliseksi-hanke Hanna Elfving ja Maria Eriksson sekä mainostoimisto Ahooy Creative.)

Muistipeli

Osallisuuskorttien suunnittelun ohessa syntyi osallisuusaiheinen muistipeli. Muistipelistä on tehty muutamia konkreettisia painoksia, mutta pääpaino on sähköisessä versiossa, joka löytyy Papunetistä. Muistipelin avulla voi käydä läpi osallisuuden teemaa.

Seuraa Osalliseksi-hanketta somessa

Hankkeessa työskentelee:

Maria Eriksson

hankekoordinaattori

041 731 1757 maria.eriksson@savas.fi

Hanna Elfving

hanketyöntekijä

041 731 3084 hanna.elfving@savas.fi

Blogi #OmanNäköinenOsallisuus

Oikeus nimeen

Keisarin uudet vaatteet

Mitä osallisuus tarkoittaa?

Omannäköinen osallisuus ja miten sitä tuetaan?

Musiikki kuuluu kaikille!

Osallisuus ja uudistuva vammaispalvelulaki

Usein kysyttyä -sivulle ›