Osalliseksi-hanke - Savas

Osalliseksi-hanke

Ajankohtaista

Osalliseksi-hankkeen lopputuotos on valmis; Omannäköinen osallisuus (OMA) -arviointiväline osallisuuden kokemuksen arviointiin löytyy sivulta www.osalliseksi.fi. Tässä lyhyt ohjevideo arvioinnin käyttöön.

Ohjevideo OMA-arviointiin

Osalliseksi- hanke järjesti vuonna 2023 viisi Kohti Omannäköistä osallisuutta -livetapahtumaa ja viisi Omannäköinen osallisuus (OMA) -arviointivälineeseen liittyvää webinaaria. Kiitos kaikille tapahtumiin ja webinaareihin osallistuneille.

pusa
2021-2023

Keinoja ja työvälineitä osallisuuden kokemuksen arviointiin

Osallisuuden kokemusta voidaan mitata THL:ssä kehitetyllä osallisuusindikaattorilla (Thl.fi 2021). Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla osallisuusindikaattorin väittämät voivat kokemuksemme mukaan olla haasteellisia osallisuuden mittaamisen tai arvioinnin apuna, koska väittämät ovat abstrakteja ja vaikeita käsittää.

Osalliseksi-hankkeessa tavoitteena on konkretisoida indikaattorin väittämiä niin, että se soveltuu myös kehitysvammaisten asiakkaiden ja muiden erityisryhmien osallisuuden kokemuksen mittaamiseen ja arviointiin.

Osalliseksi-hankkeen avustuspäätöksen (STEA) hyväksymä käyttötarkoitus on THL:n osallisuusindikaattorin selkokielistäminen ja tukimateriaalin tuottaminen ja levittäminen  kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien toiminnan tueksi. Hankkeen tavoitteet ovat luotu tämän päämäärän ympärille. Kehittämistyöhön osallistuu Suomen 5 alueelta kehittäjäryhmät, joihin osallistuu kehitysvammaisia henkilöitä sekä heitä tukevia työntekijöitä.

Kehittäjäryhmien työskentelyn kautta valmistuu materiaalia, jota hanke työstää sähköiseen muotoon. Kehitetyn tukimateriaalin on tarkoitus palvella sekä asiakkaita että ammattilaisia erilaisissa tilanteissa, joissa on tärkeä saada tietoa kehitysvammaisen henkilön osallisuuden kokemuksesta.

Yhteistyökumppanit hankkeessa: 

Osalliseksi-hankkeen kehittäjäryhmät

Kvtuki57 kehittäjäryhmä

Hankkeen kehittäjäryhmät aloittivat toimintansa marraskuussa 2021. Kehittäjäryhmät tapasivat osallisuusaiheen parissa yhteensä 10 kertaa ja tuottivat tukimateriaalia osallisuusindikaattorin väittämien tueksi. Viimeinen tapaaminen oli tammikuussa 2023.

Osalliseksi-hankkeen tuotokset:

Osallisuuskortit

Osallisuus kuvakortti

Osallisuus-selkokuvaa ei löytynyt kuvapankeista, joten hanke suunnitteli ja tuotti sen yhdessä mainostoimisto Ahooy Creativen kanssa. Samalla kerättiin 32 osallisuus-aiheeseen liittyvää kuvaa osallisuuskorteiksi, sillä osallisuus koetaan usein vaikeaksi ja abstraktiksi käsitteeksi. Osallisuuskortteja voidaan käyttää puheen tukena keskustellessa osallisuudesta.

Osallisuuskortit, selkokuvat on muokattu Papunetin kuvapankin Sclera-kuvista. Osa kuvista on muokattu jo olemassa olevista kuvista ja osa kuvista on uusia kuvia. (kuvien muokkaus Savas, Osalliseksi-hanke Hanna Elfving ja Maria Eriksson sekä mainostoimisto Ahooy Creative.)

Muistipeli

Osallisuuskortit

Osallisuuskorttien suunnittelun ohessa syntyi osallisuusaiheinen muistipeli. Muistipelistä on tehty muutamia konkreettisia painoksia, mutta pääpaino on sähköisessä versiossa, joka löytyy Papunetistä. Muistipelin avulla voi käydä läpi osallisuuden teemaa.

Seuraa Osalliseksi-hanketta somessa

Hankkeessa työskentelee:

Maria Eriksson

hankekoordinaattori

041 731 1757 maria.eriksson@savas.fi

Hanna Elfving

hanketyöntekijä

041 731 3084 hanna.elfving@savas.fi

Blogi #OmanNäköinenOsallisuus

Oikeus nimeen

Keisarin uudet vaatteet

Mitä osallisuus tarkoittaa?

Omannäköinen osallisuus ja miten sitä tuetaan?

Musiikki kuuluu kaikille!

Osallisuus ja uudistuva vammaispalvelulaki

Osallisuus ja tekoäly

Usein kysyttyä -sivulle ›